2,5 milijona za sofinanciranje večjih investicij v Pokolpju in Zasavju

04. 11. 2018

Javni razpis je namenjen spodbujanju začetnih investicij ter ustvarjanju ali ohranjanju delovnih mest na upravičenem problemskem območju.

Problemski območji sta dve: Pokolpje, torej območje občin Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič, ter območje zasavskih občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Za upravičence na območju Pokolpja je na voljo 1,25 milijona evrov, za upravičence na območju Hrastnika, Radeč in Trbovelj pa preostalih 1,25 milijona evrov.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti. V skladu z razpisom bodo morala tista, ki bodo uspešna, zaključiti projekt najkasneje 31. decembra 2019, do takrat morajo torej biti izvedena investicija in realizirane vse nove zaposlitve.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora znašati najmanj pol milijona evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 1,25 milijona evrov.

Vir: STA

Nazaj

Priročnik Osebne odgovornosti direktorjev

Prednosti priročnika in portala Osebne odgovornosti direktorjev

  • poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo,
  • izognili se boste nepotrebnim tveganjem,
  • hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli.