Covid-19: organizacija dela pri vračanju delavcev na delovno mesto

22. 05. 2020

V okviru trenutno aktualne tematike, ko so pristojne institucije sprejele oceno, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja virusa, ki povzroča bolezen COVID-19, pri čemer je tudi Vlada Republike Slovenije, dne 14. maja 2020 izdala Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tj. dne 15. maja 2020, uporablja pa se od 31. maja 2020, ter tudi ob upoštevanju postopnega sproščanja vseh ostalih sistemskih ukrepov za omejitev širjenja bolezni COVID-19 s strani Republike Slovenije, se delodajalci soočajo s številnimi novimi izzivi pri organizaciji delovnega procesa. Mnogi izmed njih si želijo ponovno organizirati delovni proces na način, da delo poteka v prostorih delodajalca, pri čemer se v krogih delodajalcev pogosto pojavljajo vprašanja, na kakšen način to izpeljati v praksi, saj je zelo pomembno, da si delodajalci ob vrnitvi delavcev nazaj na delo še dodatno prizadevajo v največji možni meri zagotavljati varno in zdravo delovno okolje, ki se je zaradi epidemije bolezni COVID-19 močno spremenilo.

Več o tem v prispevku:

Covid-19: organizacija dela pri vračanju delavcev na delovno mesto

Nazaj

Priročnik Osebne odgovornosti direktorjev

Prednosti priročnika in portala Osebne odgovornosti direktorjev

  • poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo,
  • izognili se boste nepotrebnim tveganjem,
  • hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli.