Delodajalcem na voljo subvencija za zaposlitev brezposelnih, starih najmanj 58 let – Aktivni do upokojitve

13. 04. 2018

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo Aktivni do upokojitve, ki je namenjeno spodbujanju trajnejšega zaposlovanja brezposelnih, ki so dopolnili najmanj 58 let.

Na kratko o povabilu:

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več, so prijavljeni v Zavodovi evidenci in vam jih predlagajo za vključitev.

Subvencija znaša do 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom. Zavod bo zaposlitve spremljal vsaj 24 mesecev.

Zavod jo izplača v dveh delih: po zaposlitvi in po izplačilu plače za 18. mesec zaposlitve.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden).

Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide v skladu z odločbo o invalidnosti.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto. 

 Ciljne skupine brezposelnih:

V zaposlitev s pomočjo subvencije se vključuje brezposelne, ki so dopolnili 58 let in več in so prijavljeni v Zavodovi evidenci.

Pri vključevanju bodo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajali prednost osebam, ki prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost ali socialnovarstvene prejemke. 

Višina subvencije:

Subvencija znaša:

·         do 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma

·         sorazmerno manj za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur na teden.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas.

Zavod bo zaposlitve spremljal najmanj 24 mesecev. Če se oseba pred iztekom 24 mesecev subvencionirane zaposlitve predčasno ali starostno upokoji, ste upravičeni do sorazmernega dela subvencije.

Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Zaradi uspešnosti kandidiranja Zavod predlaga, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti. 

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov (subvencij) iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v 23. pogoju javnega povabila. Skupno število kandidatov (subvencij) je odvisno od števila oseb, ki jih imate prijavljene v obvezna socialna zavarovanja. Ob predložitvi nove ponudbe morajo biti sklenjene vse zaposlitve iz že podpisanih pogodb ali aneksov po prejšnjih ponudbah.
 

Več informacij na: Zavod RS za zaposlovanje

Nazaj

Priročnik Osebne odgovornosti direktorjev

Prednosti priročnika in portala Osebne odgovornosti direktorjev

  • poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo,
  • izognili se boste nepotrebnim tveganjem,
  • hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli.