Delodajalci morajo o delu na domu obvestiti inšpektorat za delo

25. 03. 2020

Obseg obveščanja sicer ni predviden, priporočajo pa, da poleg seznama zaposlenih pošljejo še opis dela in predvideno trajanje dela na domu, pri tem pa lahko navedejo, da bo potekalo do izteka izjemnih okoliščin.

Delo od doma je opredeljeno v zakonu o delovnih razmerjih in omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja dela na drugem kraju, tudi od doma, zaradi izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi. Inšpektorat za delo v aktualni situaciji poudarja, da predstavlja delo na domu učinkovito rešitev za preprečevanje širjenja koronavirusa.

Kraj dela, določen s pogodbo o zaposlitvi, se lahko začasno spremeni tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo izjemne okoliščine in to z izdajo odredbe o delu na domu.

V odredbi, ki se nanaša na posameznega delavca ali na skupino delavcev, se opredeli razlog, vrsto dela, način spremljanja dodeljenih nalog, delovna sredstva, ki jih bo zagotovil delodajalec, dosegljivost delavca, način sporočanja podatkov, ki so pomembni za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, ter napotke o izvajanju varnega in zdravega dela od doma.

Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu v normalnih razmerah obvestiti inšpektorat za delo pred pričetkom dela delavca. V primeru, ko delodajalec odredi delo na domu zaradi izjemnih okoliščin, je treba o tem ravno tako obvestiti inšpektorat, in sicer takoj, ko je to v dani situaciji mogoče, torej lahko tudi že po uvedbi takšnega dela.

Delodajalci so v vsakem primeru dolžni zagotavljati varne pogoje dela na domu. Pri tem pa so dolžni slediti vsakokratnim uredbam, navodilom in priporočilom na državni ravni ali v okviru lokalnih skupnosti.

V primeru izrednih razmer, ko se pričakuje, da bo delodajalec kar najhitreje odredil drugo delo ali delo na domu, je po oceni inšpektorata razumljivo, da mu pogosto ne bo uspelo izvesti vseh postopkov (oceniti novo nastala tveganja, preveriti ustreznost razmer na domu, sprejetje morebitnih ukrepov za delo na domu), s katerimi bi ugotovil ustreznost delovnega okolja na domu.

Ker gre v primerih dela na domu v izjemnih okoliščinah praviloma za opravljanje pisarniških del oziroma del z računalnikom, po oceni inšpektorata tudi ni pričakovati, da bi lahko zaradi neizvedenih predhodnih postopkov v kratkem času, kolikor traja takšen izredni ukrep dela na domu, prišlo do škodljivih posledic za zdravje delavca in bi te presegale posledice, zaradi katerih se je odredilo delo na domu.

"Zato se omogoča, da v izjemnih okoliščinah delodajalec organizira in zagotovi izvajanje dela od doma in potem takoj, ko je to možno, preveri pogoje dela na domu in uvede morebitne dodatne ukrepe za zagotavljanje varnega in zdravega dela," so dodali.

 

Vir: STA

Nazaj

Priročnik Osebne odgovornosti direktorjev

Prednosti priročnika in portala Osebne odgovornosti direktorjev

  • poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo,
  • izognili se boste nepotrebnim tveganjem,
  • hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli.