Državni zbor sprejel zakon o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb

17. 04. 2018

DZ je sprejel zakon o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb, s katerim se začasno prekinja vse postopke, začete na podlagi zakona o finančnem poslovanju podjetij in stečajnega zakona, po katerih lahko upniki izbrisane družbe uveljavljajo terjatve zoper družbenike oz. njihove pravne naslednike.

Po besedah enega od predlagateljev, nepovezanega poslanca Janka Vebra trenutno tečejo postopki proti več tisoč družbenikom, ki praviloma skozi postopek izvršbe plačujejo obveznosti, nastale že leta 1991. Ko so svoje deleže vlagali v družbe, niso mogli pričakovati, da bodo moral tudi z osebnim premoženjem odgovarjali za njihove obveznosti.

Zdaj se bodo vsi postopki začasno prekinili, če bo Evropsko sodišče za človekove pravice ugotovilo, da kršitev pravic družbenikov ni bilo, pa se bodo izvršbe lahko nadaljevale.

Vir: STA

Nazaj

Priročnik Osebne odgovornosti direktorjev

Prednosti priročnika in portala Osebne odgovornosti direktorjev

  • poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo,
  • izognili se boste nepotrebnim tveganjem,
  • hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli.