Interventni ukrep na področju plač in prispevkov

07. 04. 2020

Za izvajanje ukrepa je pristojen Zavod RS za zaposlovanje. Namenjen je ohranitvi delovnih mest zaradi zmanjševanja negativnih posledic epidemije koronavirusa (COVID-19).

Kako se izvaja ukrep?

Podlaga za izvajanje je Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP; Uradni list RS, 36/2020), ki je začel veljati 29.3.2020.


Za izvajanje zakona je na voljo 51,5 milijona EUR iz slovenskega proračuna.


Na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) so pristojni za izvajanje dela zakona, ki se nananša na:


1. delno povračilo izplačanih nadomestil plače zaposlenim pri delodajalcih, ki jim začasno ne morete zagotavljati dela zaradi posledic epidemije in izpolnjujete v zakonu navedene pogoje,
2. povračilo nadomestil plače zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene zaradi epidemije (po zakonu o preprečevanju in obvladovanju nalezljivih bolezni).


Na Zavodu ne morejo zagotavljati informacij o izvedbi postopkov napotitve delavcev na začasno čakanje na delo, saj za to niso pristojni. Predlagajo, da se za omenjene informacije obrnete na delodajalske organizacije in združenja, katerih član ste.


Kako oddate vlogo?

Vlogo oddate elektronsko na portalu portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate. Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme njihov informacijski sistem.


Vlogo predložite v 8 dneh od napotitve zaposlenega na začasno čakanje na delo, vendar najkasneje do 30. 9. 2020.
Delno povračilo nadomestila plače lahko uveljavljate tudi delodajalci, ki ste zaposlene napotili na začasno čakanje na delo pred uveljavitvijo tega zakona, če vlogo predložite v 8 dneh od uveljavitve zakona in izpolnjujete v njem navedene pogoje.
O vlogi odločajo na Zavodu z odločbo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). O popolni vlogi odločijo v 30 dneh.

Več informacij na ZRSZ

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place




Nazaj

Priročnik Osebne odgovornosti direktorjev

Prednosti priročnika in portala Osebne odgovornosti direktorjev

  • poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo,
  • izognili se boste nepotrebnim tveganjem,
  • hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli.