Evropska sredstva za neformalno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

09. 05. 2018

Namen programa, ki ga bo izvajal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, je spodbujanje usposabljanja zaposlenih s ciljem povečanja njihovih kompetenc, in s tem krepitev njihove konkurenčnosti, zaposljivosti in mobilnosti. Posledično se bo povečala tudi konkurenčnost samih delodajalcev. Vzpostavitev sistema spodbud usposabljanja zaposlenih bo povezan s potrebami na trgu dela, kar bo prispevalo k odpravljanju strukturnih neskladij in izboljšanju kvalifikacijske strukture človeških virov.

V program bo vključenih več kot 2500 zaposlenih, ki so v rednem delovnem razmerju v Republiki Sloveniji, samostojnih podjetnikov, ki niso v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu, in posameznikov, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi. 

Vir: EU-skladi.si

Nazaj

Priročnik Osebne odgovornosti direktorjev

Prednosti priročnika in portala Osebne odgovornosti direktorjev

  • poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo,
  • izognili se boste nepotrebnim tveganjem,
  • hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli.