Navodila za delovne organizacije v zvezi s koronavirusom

18. 05. 2020

NIJZ je ocenil, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja virusa SARS-CoV-2 v populaciji. Ker pa še vedno ostaja nevarnost širjenja nalezljive bolezni, se še vedno uporabljajo splošni in posebni ukrepi sprejeti na podlagi Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji Covid-19.

Delodajalci naj opozorijo oziroma pozovejo delavce, ki so bolni, da ostanejo doma in upoštevajo navodila. Svetuje se opravljanje dela na domu v čim večjem obsegu. Odsvetujejo se nenujna službena potovanja.

Kot že vemo bolezen COVID-19, ki jo povzroča novi koronavirus, je precej podobna drugim okužbam dihal, kot je npr. gripa. Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Podatki kažejo, da v kar 80 % bolezen poteka blago in jo ljudje prebolijo brez zapletov.

Za preprečevanje okužb dihal, kamor spada tudi okužba z novim koronavirusom, so učinkoviti vsakodnevni higienski ukrepi, ki pa jih je treba dosledno izvajati.

 • Zaposleni, ki zbolijo, naj ostanejo doma.
 • Roke si skrbno umivamo z milom in vodo, še posebej po kihanju in/ali kašljanju.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke z najmanj 60 % etanola.
 • Preden zakašljamo ali kihnemo, si pokrijemo usta in nos z robčkom ali zakašljamo in kihnemo v zgornji del rokava in ne v svojo dlan.
 • Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Redno čistimo in po potrebi razkužujemo predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščna školjka, pipe umivalnikov ipd.).
 • Poskrbimo za redno zračenje prostorov.
 • Če je mogoče, naj zaposleni vzdržujejo razdaljo 1,5 m do sodelavcev in strank/uporabnikov.
 • Spodbujajte svoje stranke/uporabnike (npr. z obvestilom na vidnem mestu), naj ne vstopajo v prostore vaše delovne organizacije, če kažejo znake okužbe dihal, razen v izjemnih primerih.
 • Organizirajte delovne procese tako, da se zmanjša število stikov med osebami, npr.: nudenje storitev preko spleta, posamično vstopanje v prostore, telefonsko naročanje. V zaprtih delovnih prostorih naj se hkrati zadržuje čim manjše število ljudi.
 • Upoštevajte dodatna navodila za preprečevanje okužbe, v skladu z oceno tveganja na delovnem mestu in navodili pooblaščenega specialista medicine dela prometa in športa.

Več informacij o novem koronavirusu in preprečevanju širjenja okužb najdete na spletni strani NIJZ. Gradiva, objavljena na spletni strani NIJZ, lahko prenesete na svoje naprave, natisnete ter uporabite za osveščanje zaposlenih v vašem delovnem kolektivu (umivanje rok, higiena kašlja, splošni preventivni ukrepi, obvestila za lekarne, gradiva za zdravstvene delavce itd.).


Vir: NIJZ

Nazaj

Priročnik Osebne odgovornosti direktorjev

Prednosti priročnika in portala Osebne odgovornosti direktorjev

 • poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo,
 • izognili se boste nepotrebnim tveganjem,
 • hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli.