Neizročanje plačilnih list in obrazec REK-1

05. 08. 2019

Prav zato predlagajo, da se obrazec Obračun davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja (REK-1) kategorizira kot verodostojno listino, na podlagi katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo.

V Delavski svetovalnici, tako njen vodja Goran Lukić, pozdravljajo učinkovite in aktivne načine neposrednega informiranja delavcev, kakršnega predstavlja mobilna aplikacija Finančne uprave RS (Furs) eDavki, saj je ta pripomogla k zmanjšanju neplačevanja prispevkov.

Furs namreč zavezanca, ki si na svoj mobilni telefon naloži aplikacijo eDavki in mu delodajalec za pretekli mesec ni obračunal in/ali plačal prispevkov za socialno varnost, na njegov telefon samoiniciativno obvesti o kršitvi. Prvič je taka sporočila poslal aprila, in sicer 1557 delavcem, julija pa le še 426 delavcem, kar je predstavljalo le 0,8-odstotni delež vseh registriranih v mobilno aplikacijo eDavki.

V Delavski svetovalnici menijo, da je za izboljšave mobilne aplikacije eDavki še kar nekaj prostora, saj se nanje obračajo "delavci, ki jim delodajalci ne izročajo plačnih list, četudi to zahteva zakonodaja".

Glede na to, da je po obstoječi zakonodaji plačna lista "verodostojna listina, na podlagi katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo", Fursu in ministrstvu za pravosodje predlagajo, da se tako kategorizacijo podeli tudi obrazcu REK-1, ki ga mora delodajalec oddati Fursu.

Če bi bil REK-1 verodostojna listina in bi delavec lahko do njega dostopal prek aplikacije eDavki, bi lahko v primeru, da mu delodajalec ne izroči plačne liste, predlagal sodno izvršbo.

Furs je sicer po nedavnem poročanju medijev prav na podlagi obrazcev REK-1 izračunal, da lani regres ni bil izplačan skoraj 68.000 delavcem.


Vir: STA

Nazaj

Priročnik Osebne odgovornosti direktorjev

Prednosti priročnika in portala Osebne odgovornosti direktorjev

  • poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo,
  • izognili se boste nepotrebnim tveganjem,
  • hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli.