Nova prostorsko-gradbena zakonodaja

01. 06. 2018

Zakon o urejanju prostora ponuja mehanizme za učinkovito urejanje prostora. Med drugim naj bi lažje usklajevali javne interese, novost je enoten postopek načrtovanja in dovoljevanja ureditev državnega pomena.

Gradbeni zakon prinaša novosti glede pridobivanja gradbenega dovoljenja in skrajšanje postopkov, večjo pravno varnost za investitorje. Prinaša tudi možnost legalizacije neproblematičnih nedovoljenih gradenj.

Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih opredeljuje štiri regulirane poklice ter določa pogoje za pridobivanje licenc in opravljanje dejavnosti.

Vir: STA

Nazaj

Priročnik Osebne odgovornosti direktorjev

Prednosti priročnika in portala Osebne odgovornosti direktorjev

  • poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo,
  • izognili se boste nepotrebnim tveganjem,
  • hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli.