Objavljen razpis za financiranje projektnih gostovanj slovenskih doktorjev znanosti, ki delujejo v tujini

01. 06. 2018

Prijaviti se je mogoče do porabe sredstev oz. najdlje do 30. septembra.

Sredstva na omenjenem razpisu lahko dobijo visokošolski zavodi, ki izvajajo javno veljavne študijske programe, vpisane v evidenco visokošolskih zavodov za sofinanciranje pedagoškega sodelovanja, ter raziskovalne ali gospodarske organizacije, vpisane v register pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS.

Sklad namerava financirati pedagoško ali raziskovalno sodelovanje slovenskih strokovnjakov z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini (t. i. gostujoči strokovnjaki). Pri tem se mora takšno sodelovanje začeti v letošnjem letu.

Izbran prijavitelj bo prejel financiranje v bruto znesku 5400 evrov mesečno za neposredne stroške gostujočega strokovnjaka za vsak dopolnjen mesec sodelovanja v posameznem mesecu, je navedeno v razpisu.

Vir: STA

Nazaj

Priročnik Osebne odgovornosti direktorjev

Prednosti priročnika in portala Osebne odgovornosti direktorjev

  • poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo,
  • izognili se boste nepotrebnim tveganjem,
  • hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli.