Obračun in izplačila regresa za letni dopust v letu 2019

17. 05. 2019

Regres za letni dopust pripada vsem, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (nedoločen, določen) čas in jim pripadajo dnevi letnega  dopusta. V koledarskem letu ima delavec pravico do celotnega letnega dopusta le v primeru, da je v celotnem koledarskem letu tudi zaposlen. V nasprotnem primeru je delavec upravičen do sorazmernega dela dopusta.

 

V primeru, da delavec ni zaposlen cel mesec se mu dopust in regres računa po deležih za vsak dan.

Primer: Delavec je zaposlen od 1. 1. dalje in mu pripada 25 dni dopusta (25/12 = 2,08 dneva na mesec).  Pogodba o zaposlitve se odpove v obdobju sedmih mesecev. To pomeni 14,58 dni.

V primeru, da je delavec zaposlen celo leto pri enem delodajalcu in brez prekinitve pri več delodajalcih. Če je zaposlen pri več delodajalcih, se breme dopusta in regresa sorazmerno z trajanjem zaposlitve porazdeli med vse delodajalcev.

Delavec je upravičen do 1/12 regresa za vsak mesec zaposlitve v tekočem koledarskem letu.

Primer: Delavec denimo v letu 2019 pri podjetju zaposlen 3 mesece in 6 dni, mu pripada 3/12 (oz. 1/4) pripadajočega regresa.

 

Če delavcu pogodba o zaposlitvi preneha med koledarskim letom in je pred tem že prejel celotni regres za to koledarsko leto, je dolžan preveč izplačan regres vrniti.

Delodajalec lahko preveč izplačan regres tudi poračuna denimo pri izplačilu zadnje plače, vendar za to potrebuje pisno soglasje delavca. Drugače mora delodajalec na razliko preveč izplačanega regresa obračunati prispevke.

 

Najnižja višina bruto regresa je minimalna bruto plača v RS za leto 2019 v višini 886,63 evrov (lahko je minimalna višina določena tudi v posamezni kolektivni pogodbi) oz. v sorazmernem delež, koliko je bil delavec zaposlen.

 

Neobdavčen regres je do višine povprečne bruto plače v Republiki Slovenije v mesecu, ko se obračuna in izplača regres za letni dopust.

 Vir: dr. Lidija Robnik, Plače v gospodarstvu

Nazaj

Priročnik Osebne odgovornosti direktorjev

Prednosti priročnika in portala Osebne odgovornosti direktorjev

  • poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo,
  • izognili se boste nepotrebnim tveganjem,
  • hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli.