Razpisanih je 56,6 milijonov evrov za pilotne in demonstracijske projekte

13. 08. 2018

Razpis je vreden 56,6 milijonov evrov, od tega je 41,4 milijonov evrov namenjenih za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 15,17 milijonov evrov za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Rok za prijavo je 23. oktober 2018, projekti pa se bodo lahko izvajali do največ treh let.


Pilotni in demonstracijski projekti bodo namenjeni predstavitvi tehnoloških rešitev na način, kot še doslej ni bil uporabljen. Posebna pozornost je namenjena uporabi novih tehnologij, ki ustrezajo karakteristikam Industrije 4.0, pri čemer je poudarek zlasti na digitalnih tehnologijah, kot so umetna inteligenca, internet stvari, v ospredju je kognitivno računalništvo, blockchain tehnologije, tehnologije distribuiranih zapisov in podobno. Pričakujemo, da bodo imeli produkti, storitve ali poslovni modeli in procesi, ki bodo nastali s pomočjo tega razpisa, pomemben učinek na rast, učinkovitost, produktivnost in posledično tudi večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Da pa bi hkrati dosegli učinke Industrije 5.0, bodo podprti projekti uravnoteženo ustvarjali okolje tudi za elemente trajnostnega razvoja in ustvarjanje vrednosti ter povečanje kakovosti življenja deležnikov in skupnosti. 

 

Pilotni demo projekti bodo namenjeni tudi iskanju odgovorov na izzive oblikovanja novega pravnega okvira in zagotavljanja ustreznega regulatornega okolja za večjo pravno gotovost in boljše poslovno okolje predvsem na področju tistih tehnologij, ki jih zaradi zahtevnosti področij ne moremo umestiti v obstoječi pravni okvir (kot npr. blockchain tehnologije). Ustvarjanje testnega okolja (t.i. sandbox) na horizontalnih in vertikalnih področjih bo tako v obdobju izvajanja operacij omogočila izvedbo korakov za izgradnjo ustreznega in spodbudnega poslovnega okolja za investitorje. 

Projekti bodo lahko pridobili višino subvencije najmanj do 1.000.000 evrov in največ do 5.000.000 evrov, pri čemer bo možna kombinacija pilotne in demonstracijske faze ali pa izvedba samo demonstracijske faze. Poudarjamo, da izvedba samo pilotne faze ne bo mogoča. 

 

Projekti se bodo izvajali v konzorcijih, pri čemer bo konzorcij opredelil vodilnega partnerja. Uvajamo tudi možnost sodelovanja v konzorciju za startup podjetja in socialna podjetja ter pravne osebe javnega prava. Stroški bodo upravičeni na lokaciji izvedbe demonstracijskega projekta.   
 

Več informacij najdete na MGRT.GOV.SI

http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/11645/

Nazaj

Priročnik Osebne odgovornosti direktorjev

Prednosti priročnika in portala Osebne odgovornosti direktorjev

  • poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo,
  • izognili se boste nepotrebnim tveganjem,
  • hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli.