Tri milijarde kohezijskih sredstev za Slovenijo za obdobje 2021-2027

30. 05. 2018

Prav tako izraža podporo usmeritvi kohezijske politike, ki bo še bolj povezana z inovacijami, konkurenčnostjo, ustvarjanjem kakovostnih delovnih mest in trajnostnim razvojem.

 

Kot pozitivno ocenjujemo novost, da je Evropska komisija predstavila predloge alokacij kohezijske politike po državah članicah. Slednji so primerna osnova za pričetek pogajanj za naslednje sedemletno obdobje. Slovenija je vseskozi poudarjala, da bi bili drastični padci kohezijskih sredstev za našo državo ekonomsko škodljivi in zato  nesprejemljivi. Zato pozitivno ocenjuje, da je Komisija upoštevala argumente Slovenije in predstavila predlog, ki je mnogo bolj razumen od negativnih scenarijev, o katerih je bilo govora v zadnjih mesecih. Pozdravljamo torej dejstvo, da je Komisija prepoznala specifičen položaj Slovenije, posebej povezan z učinki gospodarske krize ter nujnost intenzivnejših vlaganj v razvojni preskok, ekonomsko transformacijo, in izzive, ki so pred nami.


Slovenija mora še podrobneje preučiti razdelitev sredstev znotraj predlagane alokacije, kjer ravno tako pričakujemo upoštevanje zgornjega načela, namreč, da nobeno območje ne bi smelo biti soočeno z drastičnim padcem sredstev.


Vir: svrk.gov.si

Nazaj

Priročnik Osebne odgovornosti direktorjev

Prednosti priročnika in portala Osebne odgovornosti direktorjev

  • poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo,
  • izognili se boste nepotrebnim tveganjem,
  • hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli.