Vlada želi implementirati blockchain tehnologije

30. 05. 2018

Akcijski načrt po navedbah ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavlja nabor ukrepov, ki jih mora Slovenija izvesti za uspešno implementacijo blockchain tehnologij in regulacijo primarne izdaje žetonov z namenom vzpostaviti pravno varno in ekonomsko stabilno okolje za ustanavljanje, rast in razvoj podjetniških pobud, projektov in startupov, ki temeljijo na uporabi blockchain tehnologije. Namenjen je identifikaciji pravnih podlag evropskih in drugih institucij za pospešitev razvoja in implementacije blockchain tehnologije ter opredelitev implementacije pravne ureditve v slovenski zakonodaji. Prav tako želijo identificirati obstoječe tehnološke rešitve z uporabo na blockchainu temelječih tehnologij in pripraviti smernice za uporabo te tehnologije na novih primerljivih primerih. Akcijski načrt je namenjen tudi pospeševanju uporabe tehnoloških rešitev v razvojno-investicijskih projektih z angažiranjem tehnološkega in poslovnega znanja. To bo omogočilo nastajanje novih in inovativnih projektov, podjetniških iniciativ in podjetij, temelječih na blockchain tehnologijah, na drugi strani pa bo omogočal rast ali transformacijo obstoječih poslovnih sistemov. Vlada z načrtom vabi pristojna ministrstva k pospešitvi urejanja področij v zvezi s samoregulacijskim mehanizmom, zapisanim v smernicah za izdajo sredstev s primarno izdajo in prodajo kripto žetonov. Vlada se je seznanila tudi s smernicami za izdajo sredstev s primarno izdajo in prodajo kripto žetonov ter podprla ustanovitev European Blockchain Huba kot pomembnega povezovalca javnih in zasebnih deležnikov na tem področju v Sloveniji in EU.


Vir: svetkapitala.delo.si

Nazaj

Priročnik Osebne odgovornosti direktorjev

Prednosti priročnika in portala Osebne odgovornosti direktorjev

  • poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo,
  • izognili se boste nepotrebnim tveganjem,
  • hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli.