Odgovornosti direktorjev v času epidemije

  • Kakšne ukrepe lahko sprejmem v zvezi z delavci, če jim kot delodajalec zaradi ukrepov v zvezi epidemijo ne morem zagotavljati dela (delo na domu, odreditev čakanja na delo, dopustnost koriščenja letnega dopusta …)
  • Kaj če delo delavcev ni mogoče zaradi višje sile (npr. zaprtje lokalov ipd.)
  • Kakšni so ukrepi pomoči s strani države, ki veljajo oz. se pripravljajo
  • V primeru da pogoji za delo so: kako organizirati delo v podjetju, da je zagotovljeno ustrezno varstvo pri delu
  • Kako obravnavamo zaposlenega, okuženega s korona virusom
  • Kako sprejeti ukrepi vplivajo na izpolnjevanje podpisanih pogodb
  • Kaj lahko storimo, če bomo zaradi korona virusa imeli finančne težave

Predavatelj: Kristijan Anton Kontarščak

Priročnik Osebne odgovornosti direktorjev

Prednosti priročnika in portala Osebne odgovornosti direktorjev

  • poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo,
  • izognili se boste nepotrebnim tveganjem,
  • hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli.